Sportcsarnok

  • Év
  • Beruházó
  • Megrendelő
  • Helyszín
  • Beruházás volumene

Irodánk a telek tulajdonosától az MNÁMK Közalapítványtól kapott megbízást egy új tornaterem megtervezésére a meglévő általános iskola számára.


A tervezési folyamat során az épület tömeg alakításánál a funkcionális megfelelés mellett kiemelkedő fontosságú volt a meglévő épületcsoporthoz való harmonikus igazodás.


Az épület befoglaló mérete 33.75 m x 27.25 m, melyben

- a küzdőtér 645 m2-en,

- az öltöző-kiszolgáló blokk pedig 210 m2-en, két szinten került elhelyezésre.


A tornatermet egyszerre két osztály fogja használni, ezért a 28 m x 15 m-es küzdőtér elválasztó függönnyel ketté osztható. A szabad belmagasság 7.30 m.


A kiszolgálófunkciók (öltözők, játékvezetői szoba, tanári szoba, raktár, szertár, hőközpont) az épület nyugati részén lévő kétszintes blokkban kaptak helyet.


Az épület lemezalapozásra terhel, függőleges tartószerkezete vasbeton pillérváz.