Kiíró által megvásárolt pályázat - 2015

Városépítészeti és építészeti tervpályázat az új Pécsi Vásárcsarnok és REL központ épületére, és környezetének a rendezésére

 

               

 

Építészet

A telek adottságait kihasználva az északi homlokzat vonalában a terepszint megegyezik a földszint padlóvonalával, délről viszont a parkoló szintje alig van magasabban, mint az épület alagsori szintje. Ennek az elhelyezésnek fontos szerepe van a költségekben és a talajvíz elleni védekezésben. Valójában van még egy negyedik funkció is, az igazgatási, ami a déli homlokzat folytatásaként, de attól optikailag elkülönülve, a most torzóként álló, védendő saroképület déli lezárásaként valósítottunk meg.

                

Az épület a vásárcsarnokok funkcionális hagyományaihoz híven egy egységes belső térre szervezi az elárusító funkciókat. A létesítmény a köztér felé nem kíván szolgáltatásokat nyúltani, befelé fordul, így az üzemeltetési problémák lényegesen leegyszerűsödhetnek. A belső funkciók egységes nyitvatartási időben üzemelhetnek. A csarnoktér kétszintes. A földszinten a klasszikus piaci áruk, zöldség, gyümölcs, hús termékeket árusító üzletek, pavilonok, kirakodó standok jelennek meg. Az emeleten - mely galériás kialakításával biztosítja a csarnoktéren belüli átlátást - az ételbárokat, kávéházakat és pékségeket helyeztük el. Így elérhetjük azt az egyedi, a piaci térre jellemző hangulatot, amikor a forgatagtól elválasztva, de vizuálisan mégis egy térben lehet étkezni a piactéren. Az épület déli és keleti határoló fala mentén alakítjuk ki azt a szerviz folyosót mely szükséges az árufeltöltéshez az üzletek és ételbárok felé. A csarnoktér közvetlen gazdasági feltöltése a keleti gazdasági bejáratról és a REL szinti parkolóból teherlifteken keresztül lehetséges, innen juttatják el az árut a zöldséges standokra és pavilonokba. A fenti gazdasági útvonalak lehetővé teszik a minőségük, hűtési igényük szerinti áruk betáplálási útvonalának elválasztást. A hulladékgyűjtés több ponton lehetséges. Minden szinten található hulladéktároló melyben szelektálva gyűjtenek. A REL-központ került az alagsorba, mivel mint üzem nem kíván különösebb természetes megvilágítást. Az alagsori gazdasági feltöltő teret és az üzemet egy nagy szilárdságú üvegfal választja el. A REL belső terét az árufogadás, a feldolgozás és a raktározás, hűtés nagy egyterű térrészeire osztottuk fel. A térrészeken belül flexibilisen lehet az egyes üzemi tevékenységeket csoportosítani. A tereket és a közlekedési útvonalakat úgy terveztük meg, hogy azok alkalmasak targoncás áruszállításra.

                 

A Vásárcsarnokhoz funkcionálisan kapcsolódó de épülettömegben leválasztott Bajcsy-Zs. utcai épületrészben helyeztük el az alagsori vendég illemhelyeket, első emeleti dolgozói szociális blokkokat és második emeleti irodákat. A földszintre ma még nem ismert funkciójú szolgáltató egységeket helyeztünk el, melyek a hozzájuk tervezett teraszokkal alkalmasak a negyedik ütemben létrejövő új buszpályaudvar előtti főtér szolgáltatásainak színesítésére. Statika Az épület háromszintes, a pillérosztása jellemzően 10m-es hosszanti irányban, keresztirányban pedig változó, az építészeti koncepcióhoz igazodóan. A nagy fesztávok és a várhatóan kedvezőtlen talaj miatt (talajmechanikát nem tartalmazott a kiírás, bár részletes költségbecslést kér) cölöpalapozás mellett döntöttünk. A várható talajvízszint az adatszolgáltatás szerint kb. 1m-rel van magasabban mint a -4,80-on lévő padlóvonal, ezért az alagsor padlóját és oldalfalait vízzáró betonszerkezetből tervezzük, a vízzárás fokozása érdekében Penetron adagolással, a kötés közbeni zsugorodási repedések megakadályozására műanyag szál hozzákeverésével.

 

                  

Az alagsor feletti födém padlóvonala ±0,00, szerkezete előregyártott födémpalló. A födémpallót alátámasztó oszlopok és gerendák monolit szerkezetűek. A galériaszint tartószerkezete megegyezik a földszinti födém tartószerkezetével. A zárófödém fő pillérei és gerendái monolit szerkezetűek, míg a födéme fa, OSB és szálas hőszigetelés felhasználásával készülő Rubner tetőpanel. Ez a tetőpanel alkalmas arra, hogy a 10m fesztávot gazdaságosan áthidalja. A zárófödémen egy ovális bevilágító nyílás található, melyet acél szerkezetű rácsostartókkal hidalunk át. Ezek a rácsostartók hordják a nyugat felé néző napelemeket és a keleti ablakokat. A főépülettől funkcionálisan elkülönülő épületrész tartószerkezete - a zárófödém kivételével - megegyezik a főépületével. Ennek az épületnek a lemezborítású fa tetőszerkezete rátámaszkodik az előregyártott pallós zárófödémre. A lépcsők, belső liftaknák és az óratorony monolit vasbeton szerkezetű. Az északi és déli homlokzat mögötti „sonkafal” előregyártott látszóbeton szerkezetű.